Waarom een algemeen medisch consult?

Onderzoek toont het belang aan van een arts met kennis van complementaire therapieën

De universiteiten van Leiden en Tilburg hebben in 2010 onderzoek gedaan naar de kosten en effectiviteit van complementaire therapieën ten opzichte van reguliere geneeskundige therapieën. In de studie worden complementaire therapieën als o.a. homeopathie, acupunctuur, antroposofische geneeskunde en fytotherapie meegenomen in het onderzoek.

Het onderzoek  toont met grote mate van waarschijnlijkheid aan dat patiënten van huisartsen die ook een opleiding hebben genoten in een complementaire  therapievorm honderden euro’s per jaar minder kwijt zijn aan ziekenhuiszorg en medicatie dan patiënten van huisartsen die geen complementaire therapievorm beheersen. Daarnaast hebben zij na uitvoerige analyse aanwijzingen gevonden dat er minder patiënten sterven wanneer zij huisartsen hebben die ook een complementaire therapievorm beheersen.

Dit onderbouwt onze overtuiging van het belang van een arts die u ook kan begeleiden buiten het reguliere zorgaanbod. Aangezien er zeer veel aanbod is buiten het reguliere veld en niet alle beschikbare therapieën door bekwame behandelaars worden uitgevoerd, is het van groot belang dat een bekwaam persoon u hierin kan adviseren en begeleiden. Daar waar de huisarts aan korte consulten gebonden is en steeds meer wordt belast vanuit de overheid, kunnen wij de tijd nemen voor u en uw gezondheidsproblemen, die zich vaak niet in 10 of 20 minuten laten uitleggen.

We vinden het van belang te benadrukken dat dit geen vervanging is van uw consult bij de huisarts. De huisarts blijft de regie houden in het zorgproces. Het algemeen medisch consult is een ondersteuning en aanvulling hierop. Ons inziens en uit ervaring blijkt dat het alleen maar voordelen oplevert. Immers, we hebben de tijd voor u daar waar de huisarts gebonden is aan korte consulten. In dit consult  kunt u met een arts dieper op uw situatie ingaan. Wij rapporteren, indien nodig, aan de huisarts zodat deze kan ingrijpen dan wel doorverwijzen indien nodig.