Over homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde die in 1800 in Europa werd geïntroduceerd door Samuel Hahnemann.

De homeopaat ziet de mens in zijn totaliteit, als een organisme waarbij alles met elkaar in verbinding staat. Ons lichaam is uitermate intelligent en past zich constant aan omstandigheden constant. Zodra het lichaam niet meer in staat is zich aan te passen, doordat het afweersysteem dusdanig onder druk komt te staan (door bijv. stress, ingrijpende gebeurtenissen, constante negatieve invloeden van buitenaf, micro-organismen), ontstaat er een disbalans die zich kan uiten in klachten en uiteindelijk ziekte.

Ziekte wordt in de homeopathie omschreven als een verstoring van het evenwicht, wat vervolgens zichtbaar wordt middels symptomen als bijvoorbeeld huidklachten, maagklachten, somberheid, angsten, apathie maar ook niet tegen kou kunnen of juist niet tegen de zon. Het creëren van symptomen door ons organisme is onderdeel van het proces om tot een nieuwe balans te komen. Het duiden van klachten op deze wijze daagt de behandelaar uit zijn begrip van ziekte en gezondheid te vergroten om zo dieper gelegen verstoringen te kunnen behandelen.

De integrale homeopathische behandeling is erop gericht dit zeer intelligente zelf herstellend vermogen te versterken. Zo kan het organisme gemakkelijker en sneller in een nieuwe balans komen.

Daar waar doorgaans de regulier geneeskundige gericht is op het wegnemen, dan wel onderdrukken van symptomen, ziet de homeopaat deze combinatie van symptomen als de sleutel om te komen tot de juiste middelkeuze. Het juiste middel versterkt het afweermechanisme vervolgens.

In onze behandeling kiezen we een homeopathisch middel dat het lichaam een impuls geeft in de richting waarin het organisme al bezig is haar eigen balans te hervinden. Hierom wordt van de homeopathie gezegd dat het gelijke het gelijkende geneest (similia similibus curentur).

Wereldwijd bekende homeopaten die door de jaren heen een stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van klassieke homeopathie zijn onder meer: Hahnemann, Clarke, Kent, Boericke en Vithoulkas. Elk jaar wonen wij congressen bij van Vithoulkas.

Aangezien homeopathie erop gericht is het immuunsysteem te versterken, kan homeopathie bij elke klacht en aandoening ingezet worden, zowel voor volwassenen als voor kinderen.