Wat is hartcoherentie training

De thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie staan bij deze methode centraal. Door middel van biofeedback van je hartritme ervaar je hoe je omgaat met stress en hoe je jezelf met bijvoorbeeld ademoefeningen in een meer optimale toestand kunt brengen. De software die we daarbij gebruiken geeft direct terugkoppeling van het effect van bijvoorbeeld gedachten en emoties op het hartritme, zie hieronder een voorbeeld:

Je leert een hartritme te bereiken dat op een harmonische wijze fluctueert waardoor je direct meer rust en ontspanning ervaart. Stress neemt af, veerkracht en energie nemen toe. Er ontstaat inzicht, overzicht en vitaliteit. De oefeningen die we inzetten zijn eenvoudig, direct toepasbaar en werken snel. De effecten van de diverse interventietechnieken zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Om de effecten duurzaam te maken is regelmatig oefenen een voorwaarde.