Visie & Werkwijze

In praktijk Manu werken we vanuit een integrale visie op de mens en zijn gezondheid. We zijn geschoold en hebben ervaring met verschillende methoden. De methoden die we tot onze beschikking hebben zijn: klassieke homeopathie, reguliere geneeskunde, leefstijlgeneeskunde, coaching en hartcoherentietraining.

Het bevorderen van gezondheid is kenmerkend voor integrale geneeskunde waarbij aandacht is voor de hele patiënt en niet alleen voor een deel van de patiënt. Wij gaan, samen met u, op zoek naar de oorzaak van uw klachten, waarbij zowel uw lichamelijke, emotionele als ook mentale aspecten betrokken worden.

Herstel van uw afweer- of  immuunsysteem is zeer belangrijk. Hoe beter uw immuunsysteem werkt hoe beter uw lichaam kan reageren op prikkels van binnenuit dan wel van buitenaf en des te stabieler en dus gezonder u zult zijn.

Wij richten ons hierbij op het opwekken, ondersteunen en reguleren van uw zelf genezend vermogen, waarbij het natuurlijke ziekteproces zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Gestreefd wordt naar een toestand van innerlijk evenwicht, waarbij alle functies van u harmonisch en doelmatig geordend zijn.

Vervolgens is het verstandig de nieuwe balans te verankeren. Inzicht in het belang van uw leefstijl en gedragspatronen zijn hiervoor van wezenlijk belang. Wanneer er inzicht is kan er verandering komen. Het veranderen van leefstijl en patronen is doorgaans niet eenvoudig, gewend als we zijn aan wat we kennen. Daarom bieden we coachtrajecten aan om u hierbij te begeleiden.

In onze visie is een werkelijk gezond mens vrij van klachten én in staat om vanuit zijn eigen essentie in harmonie met zijn omgeving  te leven.