STROMINGEN BINNEN DE HOMEOPATHIE

In de homeopathie zijn er een aantal verschillende stromingen bekend.

De klassieke homeopaat noteert nauwkeurig alle symptomen die hem opvallen, inclusief allerlei eigenaardigheden die door regulier werkende artsen meestal buiten beschouwing worden gelaten. Ook betrekt men hierbij de kenmerken en de (ziekte)geschiedenis van de individuele patiënt. Op basis van al deze gegevens wordt het best passende middel gezocht. Vervolgens wordt in verdunning één middel toegediend.

De klinische homeopathie werkt anders. Ze gaat vooral uit van de diagnose van een patiënt, en past op basis daarvan een middel toe. Er is veel minder nadruk op de eigenaardige fysieke, emotionele en mentale kenmerken van de patiënt zelf, zoals bij de klassieke homeopathie wel het geval is.

De complexhomeopathie gebruikt combinatiepreparaten waarin een scala aan middelen die op hetzelfde orgaan of dezelfde symptomen zouden werken, worden gemengd tot een ‘kant-en-klare’ combinatie. Men gaat er daarbij van uit dat bij een juiste keuze van de individuele bestanddelen, deze elkaars werking kunnen versterken. Veel voor de consument verkrijgbare homeopathische preparaten zijn op deze wijze samengesteld. Deze preparaten voldoen daarmee niet aan de principes van de klassieke homeopathie, namelijk dat een middel slechts één bestanddeel zou moeten bevatten dat bovendien precies is toegespitst op de individuele patiënt en de precieze symptomen.

Wij werken volgens de klassieke homeopathische methode

Wij kiezen bewust voor de klassieke homeopathie, dat wil zeggen dat we onze behandelingen inzetten volgens de principes zoals in beginsel gesteld door Samuel Hahnemann.

Middels het gebruik van klassieke homeopathie respecteren wij de symptomen die aan de oppervlakte komen. Zij leiden ons in de zoektocht naar het passende homeopathische middel. Dit middel helpt de diepere verstoring te herstellen.

Hierbij zien we de mens als een eenheid. Immers, een verstoring kan zich uiten via emotionele klachten als verdriet, woede en jaloezie, maar ook via fysieke klachten als pijn of maagzuur en zelfs via eigenaardige voorkeuren als een zucht naar zout of komkommers of afkeer van melk. Vaak zien we dat een verstoring zich uit via meerdere soorten klachten en eigenaardigheden tegelijkertijd. Het verzamelen van al deze klachten en eigenaardigheden is een interessant en zeer belangrijk onderdeel van de klassiek homeopathische geneeskunst. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan om tot een zo objectief en volledig mogelijk beeld van degene voor ons te komen. Het is hierom dat wij, zoveel als mogelijk, samen de gesprekken voeren en ruim de tijd voor u nemen. Onze verschillende achtergronden dragen bij aan het zo volledig mogelijk doorgronden van uw situatie.

Als het genezingsproces een natuurlijk verloop kan hebben, indien nodig met ondersteuning, ontstaat er een toenemende helderheid in de diepere lagen van ons menszijn van waaruit we in staat zijn betere keuzes te maken. Keuzes die voortkomen uit een wezenlijk besef van wie we zijn en wie we zijn ten opzichte van de ander in een grotere samenhang.

Op deze manier kunnen klachten een katalysator zijn. Een katalysator van een bewustwordingsproces dat leidt tot meer inzicht in onszelf, gezonder worden en uiteindelijk tot een gelukkiger mens.