Meerdaags verblijf

Wij willen mensen graag zien en behandelen in een omgeving waarin zij zich op hun gemak voelen. Dat zorgt er namelijk voor dat ze makkelijker zichzelf kunnen ervaren, klachten duidelijker kunnen benoemen en zich bewust worden van diep gelegen processen en patronen die hen belemmeren.

Mensen kunnen te maken hebben met omstandigheden die klachten in stand houden en genezing in de weg staan. We hebben gezien hoe veel het mensen kan helpen uit hun routinematige bezigheden te stappen om in een rustige, natuurlijke omgeving tot zichzelf te komen. Het is verrassend te zien dat mensen met de juiste begeleiding en het stellen van de juiste vragen, tot diepe inzichten komen. Een integrale behandeling middels homeopathie en coaching kan zo beter inwerken en op een diepe laag doordringen en een duurzaam effect hebben. De inzichten kunnen zo tot veranderingen leiden die vervolgens verder verankerd kunnen worden. Daarmee wordt de kans op ziekte verminderd en het plezier in het leven vergroot.

Om deze reden willen wij mensen, naast behandelingen in onze praktijk, de mogelijkheid bieden tijdens een langer verblijf op een rustgevende plek een behandeling te ondergaan.

Bent u geïnteresseerd hierin? Dan kunt u ons altijd een email sturen of bellen.

foto bomen