Medicatie

“Medicijnen: soms onmisbaar, vaak echter ook schadelijk”

Uit onderzoek in 2013 van het RIVM blijkt dat er jaarlijks 16.000 ziekenhuisopnames zijn door verkeerd gebruik van medicatie.

Tegenwoordig gebruiken veel Nederlanders meerdere medicamenten tegelijkertijd. Uit ander onderzoek van het RIVM naar polyfarmacie bij kwetsbare ouderen in 2013 blijkt dat bijna de helft van de 65-plussers meer dan 5 verschillende medicijnen per dag gebruikt! Dat zijn 1,4 miljoen Nederlanders. Tevens blijkt dat 1 van de 5 mensen die ouder zijn dan 75 jaar meer dan 10 medicijnen per dag gebruikt.

Medicijnen worden in Nederland veel voorgeschreven. Sinds het succes van de antibiotica na de tweede wereldoorlog is er het idee ontstaan dat we vrijwel alle klachten kunnen wegnemen door een pil. De werkelijkheid is echter weerbarstiger gebleken.

Waar antibiotica slechts tijdelijk gegeven hoeven te worden, blijken andere medicijnen elke dag ingenomen te moeten worden gedurende langere tijd en vaak wordt zelfs geadviseerd medicijnen voor de rest van het leven in te nemen. Voorbeelden van “levenslange” medicijnen zijn: bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, zuurremmers, anti-epileptica, pijnstillers en ga zo maar door.

Deze verschillende medicijnen hebben allemaal gemeen dat ze niet bedoeld zijn om de oorzaak van de klacht of ziekte weg te nemen, maar alleen het symptoom zelf om verdere negatieve gevolgen te voorkomen. Daarin zijn ze wisselend succesvol. Aangezien de oorzaak niet wordt weggenomen zal het medicijn elke keer weer moeten worden ingenomen.

Wat steeds duidelijker wordt, is het probleem van de bijwerkingen van medicatie. Helaas hebben medicijnen bijwerkingen. Het komt vaak voor dat mensen niet afweten van deze bijwerkingen en combinaties van medicijnen slikken die leiden tot problematische bijwerkingen. Tijdens dit consult kunt u samen met de arts kijken naar uw medicatie en ukan de arts u inlichten over de invloed van medicatie op uw lichaam en geest. Wanneer nodig kan de arts overleg zoeken met uw huisarts, met uw goedkeuring natuurlijk.

Meer weten?