Uw leefstijl

Onze leefstijl bepaalt voor een aanzienlijk deel onze gezondheid. Onder leefstijl verstaan we onze voeding en ons bewegingspatroon maar ook ons bioritme en onze sociale context; met wie zijn we verbonden en ervaren we zingeving in ons leven?

James Gordon, één van de adviseurs van president Obama en andere presidenten,  en hoogleraar psychiatrie, heeft zijn visie op gezondheid als volgt omschreven:

Artsen en therapeuten moeten zich allereerst richten op het preventief stimuleren van het zelfgenezend vermogen, vervolgens op ‘zachte methoden’ die dit

proces ondersteunen (zoals acupunctuur en homeopathie) en pas als het nodig is dwingend ingrijpen via reguliere geneesmiddelen en chirurgie. Hiermee worden niet alleen de gezondheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de mens versterkt maar zullen ook de kosten van de gezondheidszorg drastisch afnemen.

Wat is dan dat eerste punt van James Gordon, het preventief stimuleren van het zelfgenezend vermogen? Het gaat erom mensen aan te aanmoedigen om kritisch naar hun leefstijl te kijken, liefst nog voordat ze patiënt worden.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: goede voeding, genoeg beweging, bioritme, stressbalans en goed omgaan met alle prikkels, genoeg buiten zijn, verbinding met anderen en zingeving en persoonlijke groei ervaren.

De gezondheidszorg van nu is echter omgekeerd georganiseerd. Diagnostiek en technische  interventies worden al snel ingezet in het traject. Advies wordt natuurlijk wel gegeven, maar in het algemeen wordt daar weinig aandacht aan besteed. Diagnostiek en behandelen leveren geld op, advies geven niet. Alle gevestigde partijen hebben er baat bij om dat zo te houden. De kosten per Nederlander zijn gestegen naar ruim €5.600,- per persoon per jaar voor gezondheidszorg.

Wij dragen graag bij aan een verandering van dit proces. Dit doen we op een zorgvuldige en betrokken manier.

Klachten van nu die geassocieerd worden met een verkeerde leefstijl zijn o.a. overgewicht, suikerziekte, burnout en gedragsproblematiek bij kinderen. Tijdens het algemeen medisch consult wordt uw leefstijl besproken m.b.t. uw klachten. Tevens kunt u begeleid worden bij het aanpassen van uw leefstijl middels gesprekken, informatie en coaching.

De arts kan ook de mate waarin uw onwillekeurige zenuwstelsel uit balans is, meten en aan u laten zien middels een geavanceerd maar simpele biofeedbackmethode: de Heart Rate Variability (HRV) methode van HeartMath Middels deze methode krijgt u simpele, op u afgestemde, ontspanningsoefeningen en kunt u vervolgens werken aan een betere afstelling van uw onwillekeurige zenuwstelsel en daarmee aan een betere gezondheid. Telkens wordt uw voortgang in beeld gebracht. Lees meer over deze methode, klik hier.