Uw gezondheidsniveau

Wat is uw gezondheidsniveau en is uw afweersysteem goed getraind en flexibel om te zorgen dat u de uitdagingen van het leven aan kunt en u een gevoel van welzijn kan ervaren? Hoe vitaal en veerkrachtig bent u? Dankzij voortschrijdend inzicht binnen de geneeskunde en homeopathie kunnen we een inschatting maken van uw gezondheidsniveau. Zo is de ervaring van vooraanstaande homeopaten als Vithoulkas en Van Woensel dat iemand die af en toe hoge koorts heeft gezonder is dan iemand die al 10 jaar geen koorts meer heeft gehad, maar wel een chronische klacht heeft of veel moe is. Aangezien een hogere gezondheid inhoudt dat er beter gereageerd kan worden op fysieke uitdagingen als bacteriën en virussen, is het van groot belang je eigen gezondheidsniveau te kennen en waar mogelijk te verhogen.(zie boek Levels of Health van Van Woensel en Vithoulkas voor meer informatie)

Samen met u kunnen we een plan maken om uw gezondheidsniveau, vitaliteit en veerkracht te verbeteren. Om inzicht te krijgen hierin combineren we kennis van reguliere geneeskunde, leefstijlgeneeskunde, homeopathie en metingen van uw autonome zenuwstelsel middels biofeedback.