Wat houdt het algemeen medisch consult in

Allereerst kunt u de arts uw klachten vertellen waarna hij een kort lichamelijk onderzoek zal uitvoeren. Uw bloeddruk wordt gemeten, uw hartslag wordt beoordeeld en afhankelijk van uw klachten zal er specifiek lichamelijk onderzoek gedaan worden. Naar aanleiding van uw vraag en de  bevindingen van de arts, kan hij u informeren over de invloed van uw leefstijl op uw klachten, uw medicatie, uw actuele gezondheidsniveau en over behandelmogelijkheden in zowel het complementaire als reguliere veld.

Tijdens het algemeen medisch consult kunt u bijvoorbeeld terecht bij de arts met vragen over:

uw medicatie, klachten, medische diagnose en behandeling
uw leefstijl: de rol van voeding, beweging, stress en bioritme met betrekking tot uw gezondheid en hoe u hier iets aan kunt doen
uw algehele gezondheidsniveau: hoe vitaal en veerkrachtig u momenteel bent
mogelijke andere aanvullende therapieën voor uw klachten.

Onze arts is ervaren in de reguliere geneeskunde, leefstijlgeneeskunde en homeopathie en kent veel collega’s die geschoold zijn in andere complementaire therapieën. Hij kan u dan ook, indien gewenst, begeleiden bij het zoeken naar de bij u passende vorm van therapie en informatie geven over andere behandelaars. Natuurlijk zal hij ook naar uw huisarts verwijzen wanneer hij dat nodig acht.

Waarom een algemeen medisch consult?

Onderzoek toont het belang aan van een arts met kennis van complementaire therapieën

De universiteiten van Leiden en Tilburg hebben in 2010 onderzoek gedaan naar de kosten en effectiviteit van complementaire therapieën ten opzichte van reguliere geneeskundige therapieën. In de studie worden complementaire therapieën als o.a. homeopathie, acupunctuur, antroposofische geneeskunde en fytotherapie meegenomen in het onderzoek.

Het onderzoek  toont met grote mate van waarschijnlijkheid aan dat patiënten van huisartsen die ook een opleiding hebben genoten in een complementaire  therapievorm honderden euro’s per jaar minder kwijt zijn aan ziekenhuiszorg en medicatie dan patiënten van huisartsen die geen complementaire therapievorm beheersen. Daarnaast hebben zij na uitvoerige analyse aanwijzingen gevonden dat er minder patiënten sterven wanneer zij huisartsen hebben die ook een complementaire therapievorm beheersen.

Dit onderbouwt onze overtuiging van het belang van een arts die u ook kan begeleiden buiten het reguliere zorgaanbod. Aangezien er zeer veel aanbod is buiten het reguliere veld en niet alle beschikbare therapieën door bekwame behandelaars worden uitgevoerd, is het van groot belang dat een bekwaam persoon u hierin kan adviseren en begeleiden. Daar waar de huisarts aan korte consulten gebonden is en steeds meer wordt belast vanuit de overheid, kunnen wij de tijd nemen voor u en uw gezondheidsproblemen, die zich vaak niet in 10 of 20 minuten laten uitleggen.

We vinden het van belang te benadrukken dat dit geen vervanging is van uw consult bij de huisarts. De huisarts blijft de regie houden in het zorgproces. Het algemeen medisch consult is een ondersteuning en aanvulling hierop. Ons inziens en uit ervaring blijkt dat het alleen maar voordelen oplevert. Immers, we hebben de tijd voor u daar waar de huisarts gebonden is aan korte consulten. In dit consult  kunt u met een arts dieper op uw situatie ingaan. Wij rapporteren, indien nodig, aan de huisarts zodat deze kan ingrijpen dan wel doorverwijzen indien nodig.

Medicatie

“Medicijnen: soms onmisbaar, vaak echter ook schadelijk”

Uit onderzoek in 2013 van het RIVM blijkt dat er jaarlijks 16.000 ziekenhuisopnames zijn door verkeerd gebruik van medicatie.

Tegenwoordig gebruiken veel Nederlanders meerdere medicamenten tegelijkertijd. Uit ander onderzoek van het RIVM naar polyfarmacie bij kwetsbare ouderen in 2013 blijkt dat bijna de helft van de 65-plussers meer dan 5 verschillende medicijnen per dag gebruikt! Dat zijn 1,4 miljoen Nederlanders. Tevens blijkt dat 1 van de 5 mensen die ouder zijn dan 75 jaar meer dan 10 medicijnen per dag gebruikt.

Medicijnen worden in Nederland veel voorgeschreven. Sinds het succes van de antibiotica na de tweede wereldoorlog is er het idee ontstaan dat we vrijwel alle klachten kunnen wegnemen door een pil. De werkelijkheid is echter weerbarstiger gebleken.

Waar antibiotica slechts tijdelijk gegeven hoeven te worden, blijken andere medicijnen elke dag ingenomen te moeten worden gedurende langere tijd en vaak wordt zelfs geadviseerd medicijnen voor de rest van het leven in te nemen. Voorbeelden van “levenslange” medicijnen zijn: bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, zuurremmers, anti-epileptica, pijnstillers en ga zo maar door.

Deze verschillende medicijnen hebben allemaal gemeen dat ze niet bedoeld zijn om de oorzaak van de klacht of ziekte weg te nemen, maar alleen het symptoom zelf om verdere negatieve gevolgen te voorkomen. Daarin zijn ze wisselend succesvol. Aangezien de oorzaak niet wordt weggenomen zal het medicijn elke keer weer moeten worden ingenomen.

Wat steeds duidelijker wordt, is het probleem van de bijwerkingen van medicatie. Helaas hebben medicijnen bijwerkingen. Het komt vaak voor dat mensen niet afweten van deze bijwerkingen en combinaties van medicijnen slikken die leiden tot problematische bijwerkingen. Tijdens dit consult kunt u samen met de arts kijken naar uw medicatie en kan hij u inlichten over de invloed van medicatie op uw lichaam en geest. Wanneer nodig zal de arts overleg zoeken met uw huisarts, met uw goedkeuring natuurlijk.

Uw leefstijl

Leefstijlgeneeskunde is een nieuw vakgebied in de reguliere gezondheidszorg. Het is een vorm van geneeskunde die wordt ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de samenwerking tussen verschillende regelsystemen in ons lichaam. Een aantal van deze regelsystemen zijn: de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormonale systeem. Deze systemen communiceren met elkaar en zijn voor goed functioneren afhankelijk van goede voeding, voldoende beweging, een gezond bioritme en een gezonde leefomgeving, zingeving, sociale verbinding en een gezonde balans tussen werk en privé en tussen inspanning en ontspanning.

James Gordon, één van de adviseurs van president Obama en andere presidenten,  en hoogleraar psychiatrie, heeft zijn visie op gezondheid als volgt omschreven:

Artsen en therapeuten moeten zich allereerst richten op het preventief stimuleren van het zelfgenezend vermogen, vervolgens op ‘zachte methoden’ die dit proces ondersteunen (zoals acupunctuur en homeopathie) en pas als het nodig is dwingend ingrijpen via reguliere geneesmiddelen en chirurgie. Hiermee worden niet alleen de gezondheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de mens versterkt maar zullen ook de kosten van de gezondheidszorg drastisch afnemen.

Wat is dan dat eerste punt van James Gordon, het preventief stimuleren van het zelfgenezend vermogen? Het gaat erom mensen aan te aanmoedigen kritisch naar hun leefstijl te kijken, liefst nog voordat ze patiënt worden.

De gezondheidszorg van nu is echter omgekeerd georganiseerd. Diagnostiek en technische  interventies worden al snel ingezet in het traject. Advies wordt natuurlijk wel gegeven, maar in het algemeen wordt daar weinig aandacht aan besteed. Diagnostiek en behandelen leveren geld op, advies geven niet. Alle gevestigde partijen hebben er baat bij om dat zo te houden. De kosten per Nederlander zijn gestegen naar ruim €5.600,- per persoon per jaar voor gezondheidszorg.

Wij dragen graag bij aan een verandering van dit proces. Dit doen we op een zorgvuldige en betrokken manier.

Klachten van nu die geassocieerd worden met een verkeerde leefstijl zijn o.a. overgewicht, suikerziekte, burnout en gedragsproblematiek bij kinderen. Tijdens het algemeen medisch consult wordt uw leefstijl besproken m.b.t. uw klachten. Tevens kunt u begeleid worden bij het aanpassen van uw leefstijl middels gesprekken, informatie en coaching.

De arts kan ook de mate waarin uw onwillekeurige zenuwstelsel uit balans is, meten en aan u laten zien middels een geavanceerd maar simpele biofeedbackmethode: de Heart Rate Variability (HRV) methode van HeartMath Middels deze methode krijgt u simpele, op u afgestemde, ontspanningsoefeningen en kunt u vervolgens werken aan een betere afstelling van uw onwillekeurige zenuwstelsel en daarmee aan een betere gezondheid. Telkens wordt uw voortgang in beeld gebracht. Lees meer over deze methode, klik hier.(linkje naar Hartcoherentie Training).

Gezondheidscheck

Wat is uw gezondheidsniveau en is uw afweersysteem goed getraind en flexibel om te zorgen dat u de uitdagingen van het leven aan kunt en u een gevoel van welzijn kan ervaren? Hoe vitaal en veerkrachtig bent u? Dankzij voortschrijdend inzicht binnen de geneeskunde en homeopathie kunnen we een inschatting maken van uw gezondheidsniveau. Zo is de ervaring van vooraanstaande homeopaten als Vithoulkas en Van Woensel dat iemand die af en toe hoge koorts heeft gezonder is dan iemand die al 10 jaar geen koorts meer heeft gehad, maar wel een chronische klacht heeft of veel moe is. Aangezien een hogere gezondheid inhoudt dat er beter gereageerd kan worden op fysieke uitdagingen als bacteriën en virussen, is het van groot belang je eigen gezondheidsniveau te kennen en waar mogelijk te verhogen.

Samen met u kunnen we een plan maken om uw gezondheidsniveau, vitaliteit en veerkracht te verbeteren. Om inzicht te krijgen hierin combineren we kennis van reguliere geneeskunde, leefstijlgeneeskunde, homeopathie en metingen van uw autonome zenuwstelsel middels biofeedback.